၈၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ Marketing

80-20 စည္းမ်ဥ္းဆိုတာကေတာ႔ ၈၀% အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ ၂၀%ေသာ အေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီစည္းမ်ဥ္းကို Pareto Principle လို႔လည္း ေခၚဆိုျပီး အီတလီ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Pareto ဆိုတဲ႔လူက ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ READ MORE

Digital Marketing မွာ ဘာေတြအားသာလဲ? ဘာေတြအားနည္းလဲ?

ဒီဘက္ေခတ္ အေနအထားမွာေတာ့ Digital Marketing ရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အေတာ္ကို အေရးပါလာၿပီး လုပ္ငန္းတိုင္းဟာ ဒီနယ္ပယ္ကို အာ႐ုံစိုက္လာၾကပါၿပီ။ Industry ထဲမွာလည္း Professional Digital Marketer ေတြ တစ္စထက္တစ္စ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း READ MORE

ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (၉) ခ်က္

Consumers (စာသုံးသူေတြ) ဟာ ေဘဘုတ္ေတြကို ၾကာၾကာၾကည့္ေလ့မရွိၾကပါဘူး။ ဒါဟာ အခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္တုန္းကတည္းက ဒီတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေခတ္မွာေတာ့ ဖုန္းေတြ၊ တက္ဘလက္ေတြ အစရွိတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသုံးအေဆာင္ေတြ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ လူေတြရဲ့အာ႐ုံဟာ ေဘဘုတ္ေတြအေပၚမွာ ပိုလို႔ေတာင္နည္းပါးသြားပါေသးတယ္။ လူေတြဟာ READ MORE

ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြဟာ ထိေရာက္မႈရွိရဲ့လား ?

ယေန႔ေခတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ့ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ကို လူေတြသိလာေအာင္ ေၾကာ္ျငာရာမွာ နည္းလမ္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီဆိုေပမယ့္ ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြကလည္းအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြဟာ လူဦးေရလည္း သိပ္သည္းလွၿပီး လူေတြဟာလည္း ေန႔ေရာညပါ လမ္းေပၚမွာသြားလာလွုပ္ရွားေနတာေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲ့ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ကို လူေတြနဲ႔အျမဲထိေတြ႕ေနေစဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းက ေဘဘုတ္ေၾကာ္ျငာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ READ MORE