၈၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ Marketing

80-20 စည္းမ်ဥ္းဆိုတာကေတာ႔ ၈၀% အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြဟာ ၂၀%ေသာ အေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီစည္းမ်ဥ္းကို Pareto Principle လို႔လည္း ေခၚဆိုျပီး အီတလီ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Pareto ဆိုတဲ႔လူက ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

Pareto ဟာ အီတလီႏိုင္ငံရဲ႕ ၈၀% နီးပါးကုန္းေျမကို လူဦးေရရဲ႕ ၂၀% က ပိုင္ဆိုင္တယ္ဆိုျပီး စတင္ေဖာ္ျပခဲ႔ရာကေန ၈၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္းက စတင္ေပၚေပါက္ခဲ႔တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

၈၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္းႏွင္႔ Marketing

ဒီစည္းမ်ဥ္းကို နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာအသံုးျပဳၾကျပီး Marketing လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၀% အျမတ္ေတြဟာ ၂၀% ေသာ ေဖာက္သည္ေတြဆီကေနသာ လာတယ္ဆိုတဲ႔ ယူဆခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစည္းမ်ဥ္းဟာ Marketing မွာအသံုး၀င္ခဲ႔ျပီး

  • 80% Product Sale ဟာ 20% product ဆီက လာတယ္။
  • 80% Sale ဟာ 20% Advertising ဆီကလာတယ္။
  • 80% Customer Complain ဟာ 20% Customer ဆီက လာတယ္ စသည္ျဖင္႔အသံုးျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။

Customer is always right , Customer is King စသည္႔ စကားေတြအရ Customer ဟာ မိမိစီးပြားေရးဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Customer ေတြအားလံုးကို လိုက္ျပီးဂရုစိုက္ေနရင္း ကိုယ္႔ရဲ႕ Loyal Customer (အျမဲအားေပးေနက်ေဖာက္သည္) ေတြကို လစ္ဟင္းသြားတာေတြမ်ဳိးေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ Customer အားလံုးကို ဂရုစိုက္ရမွာျဖစ္ေပမယ္႔ ကိုယ္႔ရဲ႕ Loyal Customer ေတြကို စာရင္းျပဳစုထားျပီး ပိုျပီးဦးစားေပးဂရုစိုက္ျပီး ပိုေကာင္းတဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အျမတ္ေတြက သူတို႔ဆီကလာတာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ႔ Marketing နဲ႔ Customer Service မွာ ၈၀-၂၀ စည္းမ်ဥ္းအသံုး၀င္ပံုကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္ …
လင္းထက္ေမာ္ (Digital Parmaukkha)